Artykuł
  • Aktualności

Spotkania fakultatywno-rozrywkowe ;)

Uczestników III OKOD 2022 zapraszamy wieczorem w piątek 25.30 i sobotę 26.03, po zakończeniu wykładów, na spotkanie w wybranym lokalu.

Spotkanie ma mieć charakter fakultatywno-rozrywkowy.

Miejsca spotkań zostaną podane podczas konferencji.
ZAPRASZAMY!