Artykuł
  • Aktualności

Warsztaty dyrgenckie na OKOD 2022

Otwieramy zapisy na warsztaty dyrygenckie podczas III OKOD 2022 (warsztaty odbędą się w niedzielę 27.03.2022).
Warsztaty są dostępne TYLKO dla zarejestrowanych uczestników lub/i wykładowców OKOD - rejestracja: http://www.okod.pl
Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać e-mailem do 06.03.2022 na adres: konferencjaorkiestrdetych@grandioso.pl
Warsztaty poprowadzi dr Jarosław Praszczałek – dyrygent, kompozytor, wykładowca, kierownik Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych na UMFC w Warszawie.
Utwory:
Leonard Bernstein - Slava!
Gioacchino Rossini - Uwertura do opery Cyrulik Sewilski
Phillip Sparke - Droga Do Nieba
Zespołem warsztatowym będzie Orkiestra Grandioso Radom
ZAPRASZAMY!