Adam Malcherek

Adam Malcherek
Adam Malcherek

Adam Malcherek - absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie puzonu profesora Romana Siwka. Od roku 2000 związany z Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego, (włączoną w 2004r. w struktury Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego). Muzyk- Koncertmistrz tejże Orkiestry grający na eufonium.

Pomysłodawca, założyciel, instruktor/nauczyciel, aranżer, i kapelmistrz założonej w 2010r. w Pruszkowie Orkiestry Dętej Pruszkowianka (ODP), działającej w ramach powołanego w 2012r. Stowarzyszenia Pruszkowianka.

Inicjator powstania w ramach Stowarzyszenia Pruszkowianka, obok Orkiestry, zespołów: Doboszów ODP (2013r.), Mażoretek ODP(2017r.), Chóru "AleGraTo" Stowarzyszenia Pruszkowianka(2017r.), Ogniska Muzycznego Stowarzyszenia Pruszkowianka(2020r.), Zespołu Smyczkowego Stowarzyszenia Pruszkowianka(2020r.), Korpusu Flagowego ODP(2021r.).

Wcześniej :

  • 1992-1994 Nauczyciel Klasy Instrumentów Dętych Blaszanych Szkoły Muzycznej I st. w Oleśnie.

  • 1995-1997 Muzyk - Puzon - Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. Józefa Wybickiego.

  • 1998-2000 Muzyk - Puzon - Orkiestry Reprezentacyjnej Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA.

  • od sierpnia 2000r. Muzyk - Baryton/Eufonium - Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego (przemianowanej w 2004r. na Orkiestrę Koncertową Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego).

  • 2007-2010 Nauczyciel Klasy Instrumentów Dętych Blaszanych Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.

  • 2009-2017 Współpracujący, w ramach własnej działalności gospodarczej, Instruktor Nauki Gry na Instrumentach Dtych i Perkusyjnych MOK Kamyk w Pruszkowie.

  • Od listopada 2020r. nieetatowy Kierownik, a także Nauczyciel, Ogniska Muzycznego Stowarzyszenia Pruszkowianka.

Pan Adam Malcherek poprowadzi wykład pt. "Orkiestra Dęta od zera, jak założyć, jak rozwijać."

2022-03-26

Orkiestra Dęta od zera, jak założyć, jak rozwijać.
  • 11:45 - 12:45
  • 60 min
  • Sala Kameralna im. Marii Fołtyn - Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu ul. 25 czerwca 70