Alicja Sobczak
Alicja Sobczak

Edukację otrzymała w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zdobywając dwa dyplomy magisterskie: w klasie saksofonu dr hab. M. Jakubskiej-Szymiec oraz w klasie dyrygentury orkiestr dętych dra mjra P. Joksa. W tym samym roku odbyła studia podyplomowe o profilu menedżer kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Korzystając z programu Erasmus+ kształciła się w Ostravská Univerzita (Czechy) w klasie saksofonu dra Z. Kalety.

Jako instrumentalistka brała udział w licznych festiwalach: Poznańska Wiosna Muzyczna, Poznańskie Koncerty Muzyki Kameralnej, Mikstury Kultury, Sola Musica w Częstochowie, Sax Forum w Kaliszu czy Vienna International Saxfest.

Współpracowała z wieloma orkiestrami, m.in. z Filharmonią Kaliską oraz z Narodową Orkiestrą Dętą w Lubinie.

Prowadzi klasę saksofonu w SSM I stopnia im. W. Lutosławskiego w Warszawie.

Swoje umiejętności dyrygenckie poszerza uczestnicząc w Warsztatach Kapelmistrzowskich w Nowym Sączu, Warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów w Dzietrzkowicach czy dzięki projektowi Pracownia Orkiestry Strażackiej.

Obecnie związana jest z dwiema orkiestrami: „Happy Marszew Band” przy ZSCKR w Marszewie oraz Orkiestrą Dętą OSP Blizanów. Poza tym prowadzi gościnne warsztaty w orkiestrach dętych na terenie całej Polski.

Wspiera Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte.

Prelegentką na Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych była już trzykrotnie - w latach 2019, 2020 i 2022.

Uczestniczyła w obradach jury m.in. na Sierpeckich Regionalnych Przeglądach Orkiestr Dętych w roku ubiegłym oraz na Mistrzostwach Polski Orkiestr Dętych.
 

2023-03-26

Dyrygent - człowiek orkiestra
  • 09:45 - 10:30
  • 45 min
  • Sala Koncertowa ZSM ul. 25 czerwca 70

Co robi dyrygent? Pytanie z pozoru banalne - dyryguje. Praktyka pokazuje jednak, że często jest to osoba, która wykonuje dużo więcej obowiązków. Występ jest tylko wieńczeniem ogromu pracy, której nie widać. Jak widzą nas osoby spoza orkiestry? Chociażby nasi… pracodawcy? Czy zawód dyrygenta jest szanowany i doceniany? Co możemy zrobić, żeby tak było? Zapraszam do dyskusji!