Bartłomiej ROBAK

Bartłomiej ROBAK

Kierownik projektu "Pracownia Orkiestry Strażackiej" Związku OSP RP, Sekretarz Komisji ds. kulturalno- oświatowych Związku OSP RP w Warszawie. Prezes OSP Krasocin