dr hab. Mirosław KORDOWSKI

dr hab. Mirosław KORDOWSKI

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia