dr hab. Mirosław Kordowski

dr hab. Mirosław Kordowski
dr hab. Mirosław Kordowski

Profesor UAM dr hab. Mirosław Kordowski – dyrygent/kapelmistrz, tamburmajor, aranżer, wykładowca uniwersytecki, pedagog-konsultant, specjalista nauki gry na instrumentach dętych.

Mirosław Kordowski jest absolwentem Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku. W roku 2001 ukończył Akademię Muzyczną w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym w klasie saksofonu u prof. Marka Schillera oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na Wydziale Edukacji Muzycznej w klasie dyrygentury u prof. Sylwestra Matczaka. Stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura otrzymał w 2010 r. 22 października 2018 roku Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie nadała doktorowi Mirosławowi Kordowskiemu stopień doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.

Obecnie jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym. Tam w 2011 roku założył big-band, którego jest kierownikiem i dyrygentem. W latach 1983-1995 był tamburmajorem i instrumentalistą Wojskowej Orkiestry Dętej Garnizonu Wałcz. Natomiast w roku 1996 został jej dyrektorem i kapelmistrzem i pozostawał nim do 2001 roku. W latach 2002-2013 pełnił funkcję kapelmistrza Orkiestry Dętej OSP w Pruszczu, z którą osiągnął sukcesy ogólnopolskie i międzynarodowe (21 prestiżowych nagród). W roku 2005 założył Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie, obecna nazwa: Młodzieżowa Orkiestra Dęta Kujawia przy klubie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. W 2015 roku zdobył z orkiestrą Kujawia tytuł Mistrzów  Europy w Rastede (Niemcy) przywożąc z nich jeden złoty medal i trzy srebrne. W  2016 roku z tych samych mistrzostw przywiózł z orkiestrą cztery srebrne medale. Z orkiestrą  Kujawia osiągnął 76 sukcesów, z czego 44 międzynarodowe. Z prowadzonym Big-bandem UAM WPA Kordband – 3 sukcesy międzynarodowe.

Prof. Mirosław Kordowski, jako dyrygent/kapelmistrz, tamburmajor z prowadzonymi przez niego orkiestrami oraz big-bandem występował ponad 1100 razy koncertując m.in. w Czechach, Holandii, Niemczech, Litwie, Łotwie, Białorusi, Węgrzech i Włoszech. W roku 2009 zaaranżował, a następnie nagrał z orkiestrą z Pruszcza Hymn Polonia Bydgoszcz. W 2010 roku z tą samą orkiestrą wydał płytę pt. Polskie tańce narodowe. W roku 2016 z Młodzieżową Orkiestrą Dęta Kujawia z Koronowa wydał płytę pt. Skąd nasz ród. W roku 2017 w Studiu S2 Polskiego Radia w Warszawie z Orkiestrą Dętą Warsaw nagrał a następnie wydał płytę pt. Polskie BrzmieniaDzieła Grzegorza Duchnowskiego na orkiestrę dętą.

Prof. Kordowski jest laureatem Grand-Prix i I miejsc Międzynarodowych Konkursów Dyrygenckich w: Czechach, Łotwie, Włoszech, Białorusi, Węgrzech, Rumunii, Francji, Rosji, Grecji, Ukrainie, Słowacji, Estonii, Hiszpanii, Austrii, Niemczech, USA. Jest również laureatem I miejsc Międzynarodowych Konkursów Kompozycji, Aranżacji i Instrumentacji w: Czechach, Białorusi, Rosji, Węgrzech, Włoszech. Od 2013 roku bierze udział w corocznym FORUM w Akademii Muzycznej w Rydze (Łotwa), gdzie prowadzi Klasę mistrzowską (Master class) z Dyrygentury Orkiestr Dętych. M. Kordowski prowadził Warsztaty Muzyczne a następnie koncertował z orkiestrami: Kolegium Muzycznego w Grodnie (Białoruś), Orkiestrą Dętą Blasorchesters des Musikvereins Senden 1921 e.V. (Niemcy), Orkiestrą Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry), Orkiestrą Akademii Muzycznej w Rydze (Łotwa), Orkiestrą Moskiewskiego Państwowego Instytutu Kultury (Rosja), Big-bandem Wydziału Muzyki rozrywkowej i Jazzu Moskiewskiego Państwowego Instytutu Kultury (Rosja).

Reprezentując Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku jest jurorem w Międzynarodowych Komisjach oceniających umiejętności: orkiestr dętych, zespołów instrumentalnych, dyrygentów orkiestr dętych i instrumentalistów oraz prowadzi dla nich Klasę mistrzowską (Master class) z Dyrygentury Orkiestr Dętych między innymi w: Moskwie, Petersburgu, Kaliningradzie (Rosja), Mińsku, Baranowiczach, Lidzie, Stołpcach (Białoruś), Balatonfoldvár (Węgry),  Zreílanin (Serbia). M. Kordowski jest także jednym z trzech autorów międzynarodowego projektu Białoruś-Rosja-Polska-LitwaTwórcze i pedagogiczne dialogi, a także autorem 21 publikacji naukowych z czego 11 wydanych poza granicami kraju.

W 2015 roku Kordowski nawiązał współpracę z Uniwersytetem w Daugavpils (Łotwa) w celu wymiany studentów oraz wymiany dydaktyków w programie Erasmus +. W latach 2011-2021 M. Kordowski brał udział w 36 konferencjach międzynarodowych min. na Białorusi, Litwie, Łotwie, Niemczech, Ukrainie, Holandii, Rosji, Czechach, Słowacji, Węgrzech. W latach 2013-2021 ukazało się 21 publikacji naukowych jego autorstwa, z czego 12 wydanych poza granicami kraju. Trzy publikacje autorstwa Kordowskiego zostały umieszczone w czasopismach naukowych: Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Pedagogika Szkoły Wyższej, w czasopiśmie Научжные Труды w Иваново (Iwanowo) w Rosji oraz w czasopiśmie Orchestra, także w Rosji (Moskwa). W roku 2015 został wyróżniony przez J.M. Rektora UAM nagrodą zespołową III stopnia za publikację pt. Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty. M. Kordowski jest także jednym z trzech autorów międzynarodowego projektu Białoruś-Rosja-Polska-LitwaTwórcze i pedagogiczne dialogi.

W roku 2016 prowadzona przez M. Kordowskiego orkiestra dęta Kujawia otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, również w 2016 roku została Wyróżniona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Promocja województwa w Polsce i poza granicami.

Za działalność na rzecz rozwoju orkiestr polskich prof. M. Kordowski był wyróżniany:

 - 1990 roku przez Wojewodę Pilskiego Srebrną Odznaką Honorową Za Zasługi Rozwoju Województwa Pilskiego

- 1993 roku przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi

- 1997 roku przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi

- w latach 2008, 2014, 2015, 2016 przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- 2015 Złotą Odznaką  Honorową PZChiO

- 2015 roku przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Światowego Dnia Muzyki wyróżniony nagrodą za pomnażanie piękna i bogactwa życia muzycznego Regionu

- 9 listopada 2016 roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej Medalem im. Stanisława Brzęczkowskiego za zasługi w rozwoju kultury muzycznej na Ziemi Koronowskiej, propagowanie miasta i regionu w kraju i poza jego granicami

- jako Osobowość Roku 2016 w powiecie bydgoskim w kategorii Kultura.

Pan Mirosław Kordowski wygłosi wykład pt.:"Edukacja artystyczna wojskowych orkiestr dętych w szkolnictwie w Polsce"

2022-03-25

Edukacja artystyczna wojskowych orkiestr dętych w szkolnictwie w Polsce
  • 12:00 - 12:45
  • 45 min
  • Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego w ZSM w Radomiu ul. 25 czerwca 70