Konrad Józef GRYGOWSKI

Konrad Józef GRYGOWSKI

Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury. Właściciel DĘCIAK BLOG