Władysław KOSENDIAK

Władysław KOSENDIAK

Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne (DTM)- "Wszystko Gra - szkolne orkiestry dęte", Instytut Muzyki i Tańca (IMiT) w zakresie Wieloletniego Projektu Rządowego dot. szkolnych orkiestr dętych.