Adam MALCHEREK
Adam MALCHEREK

Adam Malcherek - absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(dzisiaj Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie puzonu profesora Romana Siwka.
Od roku 2000 związany z Orkiestrą Koncertową Wojska Polskiego, (włączoną w 2004r. w
struktury Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego). Muzyk tejże
Orkiestry grający na eufonium.
Pomysłodawca, założyciel, instruktor/nauczyciel, aranżer, i kapelmistrz założonej w 2010r.
w Pruszkowie Orkiestry Dętej Pruszkowianka (ODP), działającej w ramach powołanego w
2012r. Stowarzyszenia Pruszkowianka.
Inicjator powstania w ramach Stowarzyszenia Pruszkowianka, obok Orkiestry, zespołów:
Doboszów ODP (2013r.), Mażoretek ODP(2017r.), Chóru "AleGraTo" Stowarzyszenia
Pruszkowianka(2017r.), Ogniska Muzycznego Stowarzyszenia Pruszkowianka(2020r.),
Zespołu Smyczkowego Stowarzyszenia Pruszkowianka(2020r.), Korpusu Flagowego
ODP(2021r.).
Wcześniej :
- 1992-1994 Nauczyciel Klasy Instrumentów Dętych Blaszanych Szkoły Muzycznej I st.
w Oleśnie.
- 1995-1997 Muzyk - Puzon - Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. Józefa
Wybickiego.
- 1998-2000 Muzyk - Puzon - Orkiestry Reprezentacyjnej Nadwiślańskich Jednostek
Wojskowych MSWiA.
- od sierpnia 2000r. Muzyk - Baryton/Eufonium - Orkiestry Koncertowej Wojska
Polskiego (przemianowanej w 2004r. na Orkiestrę Koncertową Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego).
- 2007-2010 Nauczyciel Klasy Instrumentów Dętych Blaszanych Prywatnej Szkoły
Muzycznej I i II st. im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.
- 2009-2017 Współpracujący, w ramach własnej działalności gospodarczej, Instruktor
Nauki Gry na Instrumentach Dętych i Perkusyjnych MOK Kamyk w Pruszkowie.
- Od listopada 2020r. nieetatowy Kierownik, a także Nauczyciel, Ogniska Muzycznego
Stowarzyszenia Pruszkowianka.

 

Pan Adam przedstawi wykład pt.: Tworzenie grupy perkusji marchingowej od zera.

2024-03-17

Tworzenie grupy perkusji marchingowej od zera.
  • 08:00 - 08:45
  • 45 min
  • SALA KONCERTOWA ZSM RADOM - ul.26 Czerwca 70
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.