Alicja SOBCZAK-DMUCHOWSKA
Alicja SOBCZAK-DMUCHOWSKA

Jest absolwentką jedynego w Polsce Technikum Budowy Fortepianów w Kalisz. Ukończyła także Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w klasie saksofonu w tym samym mieście. Edukację kontynuowała w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zdobywając dwa dyplomy magisterskie: w klasie saksofonu dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec oraz w klasie dyrygentury orkiestr dętych dra mjra Pawła Joksa. W tym samym roku odbyła studia podyplomowe o profilu menedżer kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. Korzystając z programu Erasmus+ kształciła się w Ostravská Univerzita (Czechy) w klasie saksofonu dra Zbigniewa Kalety. Jako instrumentalistka brała udział w licznych festiwalach: Poznańska Wiosna Muzyczna, Sola Musica w Częstochowie, Sax Forum w Kaliszu czy Vienna International Saxfest. Współpracowała m.in. z Filharmonią Kaliską oraz z Narodową Orkiestrą Dętą w Lubinie. Jako pedagog prowadzi klasę saksofonu w dwóch warszawskich placówkach: Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. S. Moniuszki. Swoje umiejętności dyrygenckie poszerza uczestnicząc w Warsztatach Kapelmistrzowskich w Nowym Sączu, Warsztatach dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów w Dzietrzkowicach czy dzięki projektowi Pracownia Orkiestry Strażackiej. Obecnie jest dyrygentką Orkiestry Dętej OSP Blizanów, za co w 2020 podczas Powiatowych Spotkań z Kulturą otrzymała od Starosty Kaliskiego Nagrodę Honorową. Poza tym prowadzi gościnne warsztaty w orkiestrach dętych na terenie całej Polski. Wspiera Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte. Bierze udział w festiwalach orkiestr dętych jako jurorka. Prelegentką na Ogólnopolskiej Konferencji Orkiestr Dętych była już kilkukrotnie.

Pani Alicja poprowadzi warsztata pt.: Pierwsza lekcja dyrygowania/powtórzenie wiadomości.

2024-03-15

Pierwsza lekcja dyrygowania/powtórzenie wiadomości.
  • 14:45 - 16:30
  • 105 min
  • SALA KONCERTOWA ZSM RADOM - ul.26 Czerwca 70

Pamiętasz swoją pierwszą lekcję dyrygentury? A może jest ona dopiero przed Tobą? Zacznijmy od początku. Powtórzmy najważniejsze zasady dyrygowania. Zasady oczywiste, które jednak czasem umykają w codziennej pracy. Przekażmy sobie wskazówki jak pracować nad własnym warsztatem. Wróćmy wspólnie do podstaw i dzielmy się wiedzą z innymi.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.