Grzegorz CHYC
Grzegorz CHYC

Grzegorz Chyc multiinstrumentalista i instruktor gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Ukończył Szkołę II stopnia w klasie saksofonu. Był uczniem Wojskowego Liceum Muzycznego w Gdańsku, jak i również studentem na wydziale pedagogicznym kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalizują się w prowadzeniu zespołów. Ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i kierowaniu orkiestrami przyzakładowymi, miejskimi i wiejskimi. Jest twórcą i dyrygentem młodzieżowej orkiestry przyzakładowej Huty Szkła Gospodarczego Tadeusza Wrześniaka, która zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Aktualnie prowadzi kilka orkiestr, w których stosuje skuteczny system edukacyjny, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów gry na instrumentach dętych.

Pan Grzegorz przedstawi wykład/warsztat z otwarciem na dyskusję pt.: Pierwsze kroki na wybranym instrumencie (nie wszystkie orkiestry mają szeroką kadrę instruktorów, czasem to dyrygent musi być specjalistą od wszystkich instrumentów).

2024-03-15

Pierwsze kroki na wybranym instrumencie.
  • 08:30 - 09:30
  • 60 min
  • SALA KONCERTOWA ZSM RADOM - ul.26 Czerwca 70

1.Jak i od czego zacząć przygodę z orkiestrą dętą?
2.Pigułka wiedzy i umiejętności do szybkiego opartego na zasadach muzycznych przygotowania muzyka do gry w szeregach orkiestry
3. Rytm jako pierwotny czynnik w muzyce
4. Znaczenie rytmu, pulsu i koordynacji ruchowej w grze na instrumencie dętym i perkusyjnym
5. Ćwiczenia rytmiczne z metronomem wyczucie pulsu punktu, koordynacja ruchowa jako ważny czynnik poprawności w grze na instrumentach, realizowanie agogiki i dynamiki ćwiczenie postrzegania i łączenia wszystkich zmysłów, zautomatyzowanie pojedynczych elementów.
6. Pigułka wiedzy o instrumentoznawstwie, wspólne zasady dla wszystkich dęciaków. oddech, zadęcie, aplikatura, znajomość chromatyki, znajomość wysokości nut.
7. Ćwiczenia dla wszystkich dęciaków, tabela z gamami, tabele z kryciami, poznawanie aplikatury dla inst. dętych drewnianych i blaszanych.
8.Stopnie muzyczne i zaliczanie materiału nutowego, dobór repertuaru, skład orkiestry jak ważny czynnik przy naborze do orkiestry.
9. Ścieżka kariery, szkolenie instruktorów w orkiestrze. Budowanie środowiska wokół orkiestry.
10. Oddziaływanie kapelmistrza na muzyków poprzez indywidualne zajęcia, wpajanie wartościowych zasad muzycznych a także dotyczących funkcjonowania w orkiestrze dętej.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.