Grzegorz DĘBSKI
Grzegorz DĘBSKI

Absolwent akademii muzycznych we Wrocławiu i Łodzi w zakresie gry na trąbce oraz podyplomowych studiów dyrygentury orkiestr dętych UMFC w Warszawie. Wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku, gdzie prowadzi też klasę trąbki i orkiestrę szkolną. Kapelmistrz Old White Band - Gminnej Orkiestry Dętej w Starej Białej.

Pan Grzegorz przedstawi wykład/warsztat

Sposoby pracy nad barwą, strojeniem i brzmieniem orkiestry podczas rozgrywania zespołu.

2024-03-17

Brzmienie każdego zespołu to jego wizytówka. Sposoby na rozegranie orkiestry.
  • 11:30 - 13:00
  • 90 min
  • SALA KONCERTOWA ZSM RADOM - ul.26 Czerwca 70

Chciałbym przedstawić sposoby na rozegranie orkiestry dostosowane do specyfiki danych sekcji instrumentalnych. Dzięki temu pierwsze 20 minut próby pozwoli odpowiednio rozegrać zespół, zestroić go, ustawić odpowiednie proporcje i brzmienie, czy poćwiczyć technikę gry oraz słyszenie harmoniczne. Dobre wprawki na początku każdej próby pozwalają lepsze i szybciej osiągać efekty podczas pracy nad repertuarem oraz na koncertach.

Zajęcia z orkiestrą.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.